Music

Lyrics: eShun – Akyia

eShun – Akyia Lyics

Heey yie eh eh, eh eh.
C’moon Megeze Megeze.

1st Verse
Wosi mu gyaa me dieɛ
Na wo gwen se minye yie da
Nsa tia wo ho yi
Ni nyinaa nye pe
Afeyi na eduru mi su
Me yi Akyia agu wu su

I waited for so long
For my love oo
Mmm, ye kasaa bebree
Se enye yie da
Afeyi na eduru mi su
Me yi Akyia agu wu su

Chorus
Na me yi Akyia agu wu su
Me yi Akyia agu wu su
Ma bre o, me mmre ni oo.
Me yi Akyia agu wu su
Me yi Akyia agu wu su
Me yi Akyia agu wu su
A Na wo ka hwee a mentie o
Me yi Akyia agu wu su.

2nd Verse
Mmm ye tina ye akye
Ye do ye hu akye paa
Wo nyaa ye’a anka ya titi
Anka ye gyae
Atanfo nnye nyame oo
Ye yi Akyia agu wonsu

Chorus
Na me yi Akyia agu wu su
Me yi Akyia agu wu su
Ma bre o, me mmre ni oo.
Me yi Akyia agu wu su
Me yi Akyia agu wu su
Me yi Akyia agu wu su
A Na wo ka hwee a mentie o
Me yi Akyia agu wu su.
Aaarh

Interlude…
Mendi ma’sa
Me minyi ma’kyia, ma’kyia.

Bridge
So when you find your own oo
Give them all your love oo
(Give them all your love eh)
Be flaunting your boyfriend
Flaunt your girl
Baby do that tin
Na yi Akyia agu won su.

Na me yi Akyia agu mu su
Atanfo nnye nyame oo
Me yi Akyia agu mu su
Wo ka hwee a mintie oo
Me yi Akyia agu wu su..

By Stephen Mensah

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also
Close
Back to top button